نشانه های پوسیدگی دندان

نشانه های پوسیدگی دندان

1-تغییر رنگ مینای دندان

2-سوراخ شدن دندان

3-گیر مواد غذایی

4-حساس بودن دندان به سرما،گرما،شیرینی و ترشی

5-بوی بد دهان

6-درد هنگام جویدن و فشار دادن