طراحی لبخند (Smile Design)

 

بیمارانی که خواهان دندان هایی زیبا و به دنبال آن لبخندی زیبا می باشند و ازسویی نمی خواهند که درمان ارتودنسی انجام دهند، می توانند با روش هایی ویژه (لامینیت کامپوزیتی یا وینرهای پرسلند) دندان های ناهماهنگ خود را آراسته و لبخندی زیبا به دست آورند. امروزه طراحی لبخند ((Smile Design با کمترین تراش یا بدون هیچگونه تراشی بر روی دندانها انجام می پذیرد و بیشترین زیبایی را برای بیمار به همراه دارد.

لامینیت ها پوششی از جنس کامپوزیت یا سرامیک (چینی) هستند که بر روی سطح بیرونی دندان های جلو قرار گرفته و در مواردی چون بدرنگی، منظم نمودن دندان ها، بستن فضاهای بین دندانی و تغییر شکل و اندازه دندانها به کار برده می شود. دندان هایی که ترک خورده یا بخشی از آنها شکسته شده با لامینیت به خوبی بازسازی می شوند. فاصله های کوچک بین دندان ها هنگامی که انجام ارتودنسی برای بیمار امکان پذیر نیست، با کمک لامینیت بسته می شوند.

دیاستم به فاصله بین دندان ها گفته می شود که اغلب بین دو دندان جلویی فک بالا رخ می دهد. ناهماهنگی بین اندازه فک و دندان ها می تواند سبب ایجاد فاصله بین دندان ها و یا بی نظمی (کرودینگ) دندان ها شود. برای بستن دیاستم می توان از روش ارتودنسی یا لامینیت و یا مواد کامپوزیتی همرنگ دندان بهره جست.

در کلینیک دندانپزشکی پارسا،طراحی لبخند با کمترین میزان تراش دندانها و با روزآمدترین روش ها  و بهترین مواد دندانپزشکی انجام می پذیرد.