✅ درمان های گیاهی در دندانپزشکی:درمان آفت و زخم های دهان

درمان های گیاهی در دندانپزشکی:

 درمان آفت و زخمهای دهان

1. گذاشتن پودر سماق بر روی زخم های دهان

2. شستشوی دهان با آب انار ترش یا رب انار ویا گذاشتن آن بر روی زخم یا آفت

3. دهانشویه آب و عسل در دهان روزی چند بار

4. دهانشویه آب گشنیز تازه یا دم کرده تخم گشنیز روزی چند بار

5. دهانشویه جوشانیده برگ درخت ازگیل روزی چند بار

6. دهانشویه جوشانیده آویشن(یک قاشق غذاخوری آویشن در یک لیوان آب ) روزی چند بار

7. جویدن برگ درخت زیتون

8. جویدن ریحان به ویژه در بهبود آفت دهان کارا است

9. دهانشویه جوشانده ریشه گیاه ختمی روزی چند بار

10. دهانشویه جوشانده برگ درخت گردو روزی چندبار

11. دهانشویه جوشانده گیاه گل گندم روزی چند بار

12. نگه داشتن پودر تخم خرفه در دهان یا مالیدن آن بر زخم

13. مالیدن پودر سوزانیده گل گاو زبان بر روی زخم