درمان های گیاهی خونریزی،تورم و بهبود زخم دهان در دندانپزشکی

درمان های گیاهی خونریزی،تورم و بهبود زخم دهان در دندانپزشکی

🔻درمان خونریزی زخم پس از کشیدن دندان

1.غرغره نمک و سرکه در دهان

2.ریختن چند قطره آبغوره یا آبلیمو درجایگاه خونریزی و گذاشتن گاز استریل روی آن

3.گذاشتن تفاله چای سیاه همراه با گازاستریل روی جایگاه زخم و نگه داشتن و فشردن آن با دندانهای روبرو به مدت 20 دقیقه

🔻درمان تورم و بادکردگی لثه پس از کشیدن

دهانشویه چای غلیظ سرد شده همراه با نمک روزی چند بار

🔻بهبود زخم دهان پس از کشیدن دندان

1.پودر گل بابونه روی زخم گذاشته شود یا اینکه جوشانده غلیظی از گیاه بابونه فراهم کرده روزی چند باربا پنبه روی زخم مالیده شود.

2.شستشوی دهان با آب و عسل روزی چندبار و یا مالیدن عسل بر روی زخم