مراقبت های پس از جراحی ایمپلنت


مراقبت های پس از جراحی ایمپلنت و دندان عقل:
1.بهتر است تا 24 ساعت پس از جراحی استراحت نمایید.
2.روز نخست غذای سرد، نرم و سبک میل نمایید.
3.تف نکنید و در صورت نیاز به آرامی آب دهان خود را تخلیه نمایید.
4.داروهای تجویز شده از سوی دندانپزشک را طبق دستور به کار ببرید
و از مصرف خودسرانه دارو بپرهیزید.
5.روز نخست دهان را شستشو ندهید.
6.مشروبات الکلی مصرف نکنید.
7.پس از هر خوردن، مسواک زده و دهان خود را شستشو دهید.
8.کاربرد دهانشویه کلرهگزیدین: نخست مسواک زده، آنگاه به مدت
30 ثانیه دهانشویه را در دهان غرغره نموده و پس از بیرون ریختن آن
تا 30 دقیقه، نوشیدنی یا خوراکی میل ننمایید.
9.چنانچه پروتز متحرک دارید تا یک هفته از آن استفاده نکندبروشور ایمپلنت و مراقبت های پس از ایمپلنت.png