مراقبت های پس از جراحی ایمپلنت

<p><br /><strong>مراقبت های پس از جراحی ایمپلنت و دندان عقل:</strong><br /><strong>1.بهتر است تا 24 ساعت پس از جراحی استراحت نمایید.</strong><br /><strong>2.روز نخست غذای سرد، نرم و سبک میل نمایید.</strong><br /><strong>3.تف نکنید و در صورت نیاز به آرامی آب دهان خود را تخلیه نمایید.</strong><br /><strong>4.داروهای تجویز شده از سوی دندانپزشک را طبق دستور به کار ببرید</strong><br /><strong>و از مصرف خودسرانه دارو بپرهیزید.</strong><br /><strong>5.روز نخست دهان را شستشو ندهید.</strong><br /><strong>6.مشروبات الکلی مصرف نکنید.</strong><br /><strong>7.پس از هر خوردن، مسواک زده و دهان خود را شستشو دهید.</strong><br /><strong>8.کاربرد دهانشویه کلرهگزیدین: نخست مسواک زده، آنگاه به مدت</strong><br /><strong>30 ثانیه دهانشویه را در دهان غرغره نموده و پس از بیرون ریختن آن</strong><br /><strong>تا 30 دقیقه، نوشیدنی یا خوراکی میل ننمایید.</strong><br /><strong>9.چنانچه پروتز متحرک دارید تا یک هفته از آن استفاده نکند</strong></p>

بروشور ایمپلنت و مراقبت های پس از ایمپلنت.png