تغذیه و پوسیدگی دندان
 
غذاها به دو گروه بخش می شوند: گروهی که سبب پاکیزگی دندانها شده و از پوسیدگی جلوگیری می کنند مانند سیب، هویج و پنیر و ... و گروهی که سبب پوسیدگی دندانها می شوند.پیش از آنکه دندانها رویش پیدا کند، غداهایی که دارای کلسیم، فسفات، ویتامین A، C و D هستند می توانند بر ساختار دندان تاثیر گئاشته و استحکام آن را افزایش دهند.
دو دقیقه پس از خوردن مواد قندی، اسیدی تولید می شود که تا بیست دقیقه پس از آن ادامه دارد. هر چه مواد قندی بیشتری خورده شود، اسیدی بودن بزاق هم بیشتر به درازا می کشد. که این سوراخ شدن دندانها را به دنبال دارد و سر آغاز پوسیدگی زایی ست و بهتر است پس از خورن مواد قندی، بی درنگ مسواک زده شود.
  تصحیح عادات غذایی
1) خوردن مواد قندی غیر ضروری را کاهش دهید
2) شمار دفعات خوردن مواد غذایی قندی را کاهش دهید.
3) در بین وعده های غذایی، مواد قندی و شیرینی نخورید
4) پس از خوردن مواد قندی بهتر است بی درنگ مسواک زده شود و اگر مسواک در دسترس نیست چند بار دهانتان را با آب شستشو دهید یا کمی پنیر یا میوه بخورید تا میزان اسیدی بودن بزاق کاهش یابد.