سیستم ارجاع بیمار از مراکز بهداشتی و مدارس به دندانپزشک

مشاهده لب شکری،شکاف کام و دندان نوزادی در نوزادان نیاز به ارجاع فوری دارد.

زمان رویش دندان شیری از 6 ماهگی تا 2.5 سالگی می باشد،تا 6 ماه تأخیر اشکالی ندارد ولی بیشتر از 9 ماه تأخیر در رویش،نیاز به ارجاع غیر فوری دارد.

اگر کودک تا سن 4 سالگی به مکیدن انگشت و پستانک ادامه داد، نیاز به ارجاع غیر فوری دارد.

دیدن برفک بر روی کام،گونه و زبان نوزادان و کودکان نیاز به ارجاع غیر فوری دارد.

دیدن پوسیدگی بر روی دندان کودکان در مدارس نیاز به ارجاع غیر فوری دارد.

دیدن جرم بر روی دندان ها نیاز به ارجاع غیر فوری دارد.

نوشیدن یک بطری محلول دهانشویه فلوراید در مدارس توسط کودک نیاز به ارجاع فوری به بیمارستان دارد.

مشاهده التهاب و خونریزی از لثه در زن باردار نیاز به ارجاع غیر فوری دارد. و دیدن تومر حاملگی بر روی لثه نیاز به ارجاع فوری دارد.

درد شدید،تورم و خونریزی در دهان و دندان نیاز به ارجاع فوری دارد.

بیرون افتادن  دندان از دهان  و فرو رفتگی  دندان در فک در اثر ضربه و آسیب نیاز به ارجاع فوری دارد.ولی شکستگی لبه دندان به دلیل ضربه نیاز به ارجاع غیرفوری دارد.

شکستگی فک که با تورم و کبودی صورت،درد فراوان و جفت نشدن دندانها همراه است و همچنین دررفتگی فک به علت خمیازه یا ضربه، نیاز به ارجاع فوری دارد.در شکستگی فک، باز نگه داشتن راه تنفسی از اقدامات بسیار فوری و ضروری برای بیمار می باشد.

                                                                                                          گردآوری و نگارش؛ دکتر سهراب بهروزی

                                                                                                           www.parsadentalclinic.com