جرم گیری و پرسش هایی درباره آن

 جرمگیری عمل برداشت جرم از روی دندان و لثه با کمک دستگاه جرمگیری می باشد.دستگاه جرمگیری یک دستگاه اوالتراسونیک می باشد که به کمک ارتعاش و لرزش،جرمها و پلاک های میکروبی را از روی دندان و زیر لثه برمی دارد.همچنین عمل ارتعاش و لرزش به همراه پاشیدن آب، سبب به هم خوردن محیط میکروبها شده و کلونی آنها را به هم زده و از تکثیر آنها جلوگیری می کند.میکروبها عامل اصلی بیماری لثه(ژنژویت) ، التهاب و خونریزی آن می باشند.عامل اصلی تشکیل جرم و پلاک میکروبی بر روی دندانها، بهداشت پایین دهان و دندان می باشد.گاهی جرم ها تنها مواد رنگی ناشی از نوشیدن چای و قهوه ،کشیدن سیگار و رنگ های خوراکی ها می باشند و گاهی ناشی از رسوب املاح بالای آب می باشد ولی اغلب این جرمها به همراه پلاک های میکروبی می باشند.بیماری لثه عامل اصلی بوی بد دهان می باشد.همچنین بیماری لثه سبب خونریزی،التهاب،لقی و از دست دادن دندانها می شود.

آیا جرم گیری به دندان آسیب می‌زند؟

خیر، جرم دندان علاوه بر اینکه برای لثه و بافتهای نگهدارنده دندان زیانبخش می‌باشد محلی نیز برای تجمع و تکثیر میکروبهای پوسیدگی‌زا است. با عمل جرم گیری تعداد این میکروبها در دهان به مراتب کمتر می‌شود. با برداشته شدن جرم، بیمار ممکن است با زبانش حس کند که دندانش خالی شده است. این احساس همراه با مقداری حساسیت به سرما یا گرما (پس از جرم گیری) این ذهنیت غلط را تقویت نموده است که شاید دندانها در حین جرم گیری تراش خورده باشند، در صورتی که مکانیزم دستگاه جرم گیری لرزشی بوده و قادر به تراش نمی‌باشد.

آیا دندان پس از جرم گیری لق می‌شود؟

خیر، با انباشت تدریجی جرم بر روی دندان، لثه و به دنبال آن مقداری از استخوان نگهدارنده دندان تحلیل می‌رود. در حقیقت دندان به این دلیل لق می شود ولی به علت انباشتگی و یکپارچگی جرم و چسبیده شدن دندانها به هم توسط آن، این حالت  احساس نشده و با برداشته شدن جرم نمایان می‌گردد و بیمار آن را منتسب به عمل جرم گیری می‌داند.

جرم گیری را هر چند وقت یکبار باید انجام داد؟

بسیاری از اشخاص با یکبار جرم گیری و رعایت همیشگی بهداشت دهان و دندان ممکن است تا مدتها نیازی به جرم گیری دوباره نداشته باشند.ولی معمولا نیاز هست که هرسال یکبار دندانهای بیمار معاینه گردیده و در صورت نیاز جرمگیری گردند.