سرتیفیکت ایمپلنت osteocare انگلیس از ترکیه

سرتیفیکت ایمپلنت IMTEC آمریکا

سرتیفیکت ایمپلنت از برزیل

سرتیفیکت دندانپزشکی زیبایی از DMP

سرتیفیکت زیبایی از سمپوزیوم بین المللی زیبایی

سرتیفیکت ارتودنسی مدرن از موسسه دنسپلی

سرتیفیکت دوره زیبایی تزریق بوتاکس و فیلر

گواهینامه بین المللی رر حوزه مدیریت موفق ازEqual Assurance استرالیا

نشان سه گانه برندینگ مراکز زیبایی،درمان و سلامت

سرتیفیکت ایمپلنت IDI از فرانسه

سرتیفیکت ایمپلنت از فرانسه

سرتیفیکت آموزش ایمپلنت و پروتز از دانشگاه تهران