بوی بد دهان ودرمان آن1390/5/10


بوی بد دهان ودرمان آن
بوی دهان میتواند علت موضعی داشته باشد یا علت سیستمیک. ولی بیشتر بوی دهان ناشی از عوامل موضعی است. عوامل موضعی بوی بد دهان، بهداشت پایین دهان ودندان، بیماری لثه، پوسیدگی، پرزهای زبان،تورم لوزه ها، گرفتگی بینی وسیگار کشیدن میباشد. بیشترین عامل موضعی بوی دهان، بیماری لثه میباشد که با جرمگیری و بهبودی بیماری لثه، بوی دهان از بین میرود. همچنین پایین بودن بهداشت دهان ودندان باعث انباشتگی مواد غذایی و پلاک بر روی دندانها ولثه شده و به دنبال تخمیر این مواد غذایی بوی بد پدید می آید. پوسیدگی دندانها نیز به دلیل گیر مواد غذایی وتجمع پلاک ومیکروب باعث بوی بد دهان میشود.
از دیگر عوامل موضعی بوی بد دهان زبان پرزدار میباشد که سبب میشود ریزه های غذایی و میکروبها بین پرزها انباشته شده وبا تخمیر مواد غذایی دهان بد بو شود. همچنین تورم لوزه ها به دلیل گیر مواد غذایی و نیز انسداد وانحراف بینی میتواند باعث بوی بد دهان شود. سیگار کشیدن و خوردن برخی از مواد
غذایی مانند سیر وپیاز نیز سبب بوی دهان میشوند.
از عوامل سیستمیک بوی بد دهان، بیماریهای تنفسی ،گوارشی ( برگشت معده ای )، دیابت ،سوء
تغذیه ،مسمومیت به فلزات ،مصرف دارو وافزایش اسید اوریک خون میباشد .
دیابت به دلیل مستعد کردن شخص به بیماری لثه و نیز نشت قند در بزاق و تخمیر آن ، باعث بوی بد دهان میشود.سوء تغذیه نیز مانند حالت روزه داری سبب تجزیه یکسری چربیها و پروتیینها در بدن شده که در نتیجه فرایندهای آن دهان بد بو میشود. گاهی هم پیامد خوردن برخی از داروها یا مسمومیت به فلزات بوی بد دهان میباشد.
درمان بوی بد دهان
انجام درست و همیشگی بهداشت دهان و دندان و جلوگیری از انباشتگی مواد غذایی روی دندانها و لثه ها در کاهش بوی دهان بسیار کار ساز و سودمند است. پوسیدگی های دندان باید ترمیم شوند و بیماری لثه باید درمان شود.
مسواک زدن روی زبان به ویژه بخش پشتی آن  نقش مهمی در بهبودی بوی دهان دارد.
از آدامسها و خوشبو کننده های دهانی نیز میتوان در کاهش یا از بین بردن بوی دهان سود جست.شستشوی دهان با یک دهانشویه نیز سودمند است.
اگر بوی دهان ناشی از گرسنگی است ،آب نوشیدن ویا آب کشیدن دهان  بوی آن را از بین می برد.دهان باید همیشه نمناک و مرطوب باشد و خشکی دهان خود باعث بوی دهان می شود.
 گفته میشود که پس از خوردن سیر وپیاز، خوردن گردو یا جعفری بوی آن را از بین میبرد.
خوردن زردالو نیز بوی بد دهان را از بین میبرد.
همچنین میتوان از داروهای گیاهی مانند رازیانه،بادرنجبویه،گلاب و پوست سبز پسته در از بین بردن بوی دهان بهره جست. برای آشنایی از چگونگی کاربرد آنها به نوشتاری در همین بخش به نام «گیاهان دارویی در دندانپزشکی؛تیر1390 » نگاه کنید.
چای سبز در از بین بردن بوی بد دهان سودمند می باشد و از رشد با کتری هایی  که سبب ایجاد این بوی بد می شوند ،جلوگیری می کند.
شستشوی دهان با سرکه هفته یکبار یا زدن مسواک آغشته به سرکه ،در از بین بردن  بوی بد دهان کمک کننده است.