طراحی لبخند دیجیتال1397/4/11


طراحی دیجیتال لبخند Digital Smile design


 رسیدن به عملکرد مناسب دندانی و در عین حال زیبایی را نمی توان تصادفی دانست. این امر به طور مداوم توسط مجموعه ای از کارها شامل تشخیص، برنامه ریزی درمان و پیگیری مناسب به دست می آید.


طراحی لبخند دیجیتال (DSD) حوزه ای جدید در علم دنداپزشکی است که با استفاده از تکنولوژی روز دنیا زیبایی را برای شما به ارمغان می آورد. منابع مرتبط مزایای زیادی را برای این حوزه در نظر می گیرند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:


1-توانایی تشخیص بالا از طریق ارزیابی وضعیت ساختارهای داخل دهانی و خارج دهانی


2-امکان بررسی دقیق تر روند درمان و ایجاد تغییرات حین اجرای برنامه درمانی


3-بهبود بهره وری بالینی و پیش بینی نتیجه نهایی از طریق فن آوریهای دیجیتال


و ….


در بیمارانی که برای بهبود وضعیت ترمیمی و یا زیبایی لبخند خود مراجعه می کنند، تکنولوژی DSD این امکان را می دهد که با توجه به هدف مورد نظر، بیماران خواسته های خود را بیان کنند و به عبارتی در روند درمانی مداخله نمایند؛ به همین دلیل بکارگیری این تکنولوژی نتایج بسیار خوبی را در سراسر جهان به دنبال داشته است.


امروزه داشتن یک دهان بدون مشکل بیولوژیکی و کاربردی برای تعدادی از بیماران رضایت بخش نیست بلکه آنها می خواهند به لبخندی طبیعی و زیبا نیز دست یابند که با ویژگی های فیزیکیشان هماهنگ و از همه مهم تر با شخصیت آنها هماهنگ باشد. دندانپزشکان حین استفاده از DSD از تمام عوامل مهمی که لازم است به کار برده شوند تا برای بیمار رضایت بیشتری فراهم شود آگاه هستند.


بیمار می تواند هر طرح درمان را قبل از اجرا مشاهده کرده و تا حد ممکن (با نظر دندانپزشک) در آن تغییر ایجاد کند.