دندانپزشکی زیبایی

کاشت دندان

ارتودنسی

جراحی لثه و دندان عقل

درمان ریشه دندان

روکش و پروتز

ایمپلنت با جراحی و بدون نیاز به جراحی (Punch technique):

امروزه برای جایگزینی دندان های از دست رفته، دیگر نیازی به تراش دندان های کناری بیمار و روکش آن دندان ها (پروتز) نمی باشد بلکه می توان با گذاشتن یک ایمپلنت، دندان از دست رفته را جایگزین کرد. اگرچه در نگاه نخست هزینه این درمان کمی بیشتر برآورد می شود ولی اگر از دید کاربردی به آن نگاه شود، دیده می شود که این اندک هزینه بیشتر به سود بیمار بوده و آسیب و زیان کمتر به دندان های بیمار وارد می شود. از سویی ایمپلنت یا کاشت دندان به نگهداری استخوان و جلوگیری از کاهش اندازه آن در گذر زمان کمک می کند.


روش پانچ (بدون نیاز به جراحی):

اگر بیمار دارای بافت نرم (لثه) و بافت سخت (استخوان) خوبی باشد، می توان کاشت دندان را بدون نیاز به جراحی گسترده و با روشی ساده و با کمترین اندازه درد و خونریزی برای بیمار انجام داد. از آنجایی که در این روش خون رسانی بافت پیرامون ایمپلنت کمتر دچار خدشه می شود، جوش خوردگی با استخوان زودتر رخ داده و زمان درمان کاهش مییابد.


پیش از درمان

رادیوگرافی

ایمپلنت پیش از روکش

ایمپلنت پس از روکش

گیردست دندان لق:

در بیمارانی که دست دندان دارند و گیر آن کم می باشد و بیمار نمی تواند به خوبی با آن بجود، با گذاشتن 4-2 ایمپلنت گیر دست دندان و کارائی آن افزایش می یابد.


رادیوگرافی بیمار

دست دندان بیمار

مینی ایمپلنت برای گیر دست دندان

دست دندان بیمار در دهان