سرتیفیکت ایمپلنت از فرانسه

سرتیفیکت ایمپلنت osteocare انگلیس از ترکیه

سرتیفیکت ایمپلنت IMTEC آمریکا

سرتیفیکت ایمپلنت از برزیل

سرتیفیکت آموزش دوره ایمپلنت و پروتز از دانشگاه تهران

سرتیفیکت دندانپزشکی زیبایی از DMP

سرتیفیکت زیبایی از سمپوزیوم بین المللی زیبایی

سرتیفیکت ارتودنسی مدرن از موسسه دنسپلی

سرتیفیکت دوره زیبایی تزریق بوتاکس و فیلر

گواهینامه بین المللی رر حوزه مدیریت موفق ازEqual Assurance استرالیا

نشان سه گانه برندینگ مراکز زیبایی،درمان و سلامت

سرتیفیکت ایمپلنت IDI از فرانسه