رزرو وقت ملاقات

مدرک تستی اول

متن تستی کوتاه برای درج مدرک

ایمپلنت

سرتیفیکت

این کلینیک در سال 1387 با کوشش دکتر سهراب بهروزی، جراح دندانپزشک که دوره آموزش دکترای دندانپزشکی خود را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز گذرانیده و در سال 1377 به پایان رسانده است، راه اندازی شده است. در این کلینیک همه بیماران دندانپزشکی با بیماری های گوناگون دهان و دندان پذیرش شده و درمان می شوند تلاش ما در این کلینیک بر این است که بیمار از دید بهداشتی جای هیچگونه نگرانی نداشته باشد. بنابراین همه ابزارها با دستگاه ویژه بسته بندی و سپس با دستگاه اتوکلاو استریل شده و هر بیمار تنها با ابزارهای ویژه به خود درمان می شود. همچنین از ابزارهایی با یکبار کاربرد سود جسته ایم.همچنین ما در این کلینیک تلاش کرده ایم که از روزآمدترین روش ها و بهترین مواد دندانپزشکی برای بیماران خود بهره بجوییم.

خدمات